Ako vycvičiť psa: Zábavné psie povely, ktoré musíte naučiť aj vášho miláčika!

Výcvik psa nie je len o základnej poslušnosti; tréning môže byť tiež skvelou zábavou pre vás a vášho maznáčika. V tomto článku sa pozrieme na niekoľko milých vtipných povelov, ktoré nielen že zlepšia vašu komunikáciu so psom, ale tiež posilnia vaše vzájomné puto a prinesú veľa zábavy. 

 

daj pac (1)

 

Daj pac

K čomu je tento povel dobrý?

Povel „daj pac“ je trik, ktorý skvelým spôsobom zapojí psíka do interakcií s ostatnými ľuďmi a pomôže mu so socializáciou. Tento povel tiež môže u psíka pomôcť zvýšiť komfort pri manipulácii s jeho packami, napríklad pri kontrole u veterinára, alebo pri umývaní labiek.  

Ako naučiť psa tento povel?

 1. Chyťte do rúk maškrtu a nechajte psa, aby ho oňuchal.
 2. Presuňte maškrtu psíkovi nad labku, až pokiaľ ju  nezdvihne.
 3. Akonáhle labku zdvihne, povedzte "daj pac" a ihneď odmeňte tento kúsok pamlskom.
 4. Opakujte a snažte sa, aby pri každom skúšaní tohto triku položil labku nie nad, ale do vašej ruky. Môžete mu pomôcť pochopiť tento trik lepšie tak, že mu jemne priložíte vašu dlaň pod labku, keď ju zdvihne. 

 

Popros

K čomu je tento povel dobrý?

Povel „Popros“ alebo „Prosím“ môže byť veľmi užitočným trikom nielen pri zábave ale aj pri výchove psa. Učí psíka základným sociálnym schopnostiam a zvyšuje jeho schopnosť sústrediť sa a ovládať svoje impulzy. Pred skúšaním tohto povelu by psík mal ovládať povel "sadni", bude sa vám s ním potom ľahšie pracovať.

Ako naučiť psa tento povel?

 1. Prikážte psíkovi, aby si sadol. Pokiaľ ešte tento povel neovláda počkajte, kým si sám sadne. 
 2. Držte maškrtu nad jeho hlavou a pomaly ju posúvajte smerom späť - hore ,  tak, aby pes zdvíhal predné labky.
 3. Akonáhle zaujme "prosiaci" postoj, povedzte "popros" a odmeňte ho.
 4. Opakujte a snažte sa predĺžiť dobu, počas ktorej môže pes v pozícii vydržať.

 

popros (1)

 

Váľanie sudov

K čomu je tento povel dobrý?

Povel "kotrmelec" alebo "váľaj sudy" je veľmi atraktívny trik, ktorý môže priniesť psom zábavu a zároveň fyzickú aktivitu. Okrem toho, že posilňuje svaly a zlepšuje agilitu, tento povel tiež stimuluje mentálne schopnosti psa, pretože si vyžaduje pochopenie a vykonanie viacerých krokov. Tento povel tiež patrí do skupiny tých náročnejších trikov, odporúčame ho skúšať až vtedy, keď psík ovláda základné "sadni" a "ľahni". Naučiť psíka robiť kotrmelce môže byť malou výzvou - o to väčšiu zábavu z toho budete obaja mať. 

Ako naučiť psa tento povel?

 1. Prikážte psíkovi, aby si ľahol.
 2. Pomocou maškrty veďte ňufák psa po zemi tak, aby pochopil, že sa má otočiť na brušku.
 3. Hneď ako sa prevráti, povedzte "kotrmelec" a psíka odmeňte.
 4. Opakujte kým psík pochopí, čo sa od neho očakáva.

 

Chyť si chvost

K čomu je tento povel dobrý?

Tento trik je užitočný pre psa, ktorý má tendenciu sa doma príliš nudiť alebo má nadbytok energie. Pomôže vám psíka zabaviť, pobaví ľudí a tiež môže zlepšiť jeho koordinačné schopnosti a ovládanie vlastného tela.

Ako naučiť psa tento povel?

 1. Zaujmite psa tým, že ukážete na jeho chvostík a ľahko ním zatraste.
 2. Akonáhle sa pes pokúsi chvost chytiť, povzbudzujte ho slovami „chyť si chvost“.
 3. Akonáhle chvost chytí, pochváľte ho a odmeňte.
 4. Opakujte pre upevnenie porozumenia povelu.

 

Objatie

K čomu je tento povel dobrý?

Povel "obíj ma" posilňuje puto medzi psíkom a vami a tiež je skvelým trikom  pre očarenie publika. Veď kto by nemal rád objatie od milého pôvabného chlpáča? Pre ľudí môže takéto objatie pôsobiť ako prírodné antidepresívum :)

Ako naučiť psa tento povel?

 1. Sadnite alebo kľaknite si na úroveň psa.
 2. Pritiahnite psa k sebe a pomôžte mu položiť labky na vaše ramená, ako keby vás nimi objímal.
 3. Akonáhle tak urobí, povedzte "objatie" a odmeňte ho.
 4. Postupne učte psa, aby reagoval na povel bez pomoci.

 

pes tréning (1)

Bang - sprav mŕtveho

K čomu je tento povel dobrý?

Tento povel je skvelým party trikom. Má ale aj praktické využitie, pomáha upokojiť psa, pretože vyžaduje jeho pokoj a pasivitu a zároveň učí psa kontrole a disciplíne. Pri tomto triku sa tiež odporúča začať s výukou už keď psík ovláda povely ako "ľahni" alebo "zostaň".

Ako naučiť psa tento povel?

 1. Dajte psíka ľahnúť a pomôžte mu pretočiť sa na bok, prípadne vystihnite chvíľku keď leží na boku. 
 2. Povedzte napríklad "bang" alebo "pifpaf" a použite ruku na simuláciu streľby (pokiaľ takáto gestikulácia psíkovi nevadí).
 3. Odmeňte psa maškrtou, keď zostane ležať a "predstierať smrť".
 4. Opakujte a zvyšujte dobu, počas ktorej má pes zostať v pozícii.

 

 

Tento zábavný psí aerobik nielenže zlepší vašu vzájomnú komunikáciu, ale tiež zaistí, že váš pes bude mať dostatok mentálnej a fyzickej stimulácie. Pamätajte, že kľúčom je konzistencia, trpezlivosť a pozitívna motivácia. Tak čo, ktorý kúsok ho naučíte? 🐶💚