Správna kŕmna dávka

Kŕmna dávka pre psa je základom výživy a kŕmenia psov

 

Správna výživa i spôsob kŕmenia psov sú jedny z najzákladnejších predpokladov ich úspešného chovu. Zloženie krmiva, t.j. jeho výživová hodnota, správna forma jeho predkladania psovi a dodržiavanie zásad správneho kŕmenia patria k rozhodujúcim faktorom, ktoré ovplyvňujú vývin a rast.

 

Čo všetko by mala obsahovať kŕmna dávka pre psa?  

Potrava psa musí obsahovať všetky potrebné živiny, vitamíny a minerálne látky v optimálnom množstve a správnom pomere ktoré zodpovedajú aktuálnym potrebám konkrétneho psa. Tieto potreby sa menia v závislosti od veku psa, jeho aktivite a životného štýlu.

 

Kŕmna dávka - množstvo

Kŕmna dávka je teda množstvo podávaného krmiva zabezpečujúceho všetky potrebné živiny za deň. Na baleniach krmív výrobca udáva odporúčanú dennú kŕmnu dávku pre psa, resp. pre určitú kategóriu psov. Toto množstvo krmiva na jeden deň je potom nutné pri kŕmení viackrát denne podľa počtu kŕmení aj adekvátne rozdeliť. Je veľmi dôležité prispôsobovať aktuálnu kŕmnu dávku na mieru každému psovi individuálne, podľa jeho kondície. Pes by mal byť kŕmený tak aby nepriberal alebo nechudol. 

 

Zdravotné riziká zle nastavenej kŕmnej dávky pre psa

Zle nastavená kŕmna dávka môže so sebou prinášať rôzne zdravotné riziká. Ak je kŕmna dávka príliš nízka, nedokáže psovi zaistiť dostatok živín potrebných pre jeho život. Naopak príliš vysoká kŕmna dávka môže mať za následok obezitu ktorá patrí k najvážnejším ochoreniam. Obezita je príčinou celej rady ďalších chorôb, ktoré zasahujú orgány ako sú srdce, mozog alebo kĺby. Nadmerná hmotnosť má vplyv na reprodukciu. Môže so sebou prinášať aj rakovinu.

 

Veľkosť kŕmnej dávky

Veľkosť kŕmnej dávky je určená veľkosťou psa, vekom, aktivitou a zdravotným stavom. Túto optimálnu dávku vždy nájdete na vrecku od granuliek.

 

Zle zvolená veľkosť kŕmnej dávky

Najlepším ukazovateľom zle zvolenej kŕmnej dávky je kondícia psa. Na každú zmenu kondície treba reagovať zmenou kŕmnej dávky.

 

Rutina v kŕmení psa

Psy vyžadujú vo svojom živote rituály. Sú to činnosti, ktoré prebiehajú každý deň v tú istú dobu. Napríklad kŕmenie v ten istý čas je veľmi dôležité. Pes si určitú dobu pred kŕmením pripravuje svoj organizmus. V mozgu sa im aktivujú centrá, ktoré riadi príjem potravy. V tráviacom trakte sa im aktivujú zymogeny. Tieto rituály sú dôležité pre fyzické aj duševné  zdravie Vášho miláčika. Rituál kŕmenia je veľmi dôležitý aj pri výchove psa.

 

Celodenný prístup ku granuliam 

Celodenný prístup ku granuliam narušuje proces výchovy. Pes by mal jesť na povel. Je to veľmi dôležité aj pre jeho zdravie. Keď má prístup ku granuliam po celý deň, je kedy chce. Pes si takto sám určuje, kedy bude robiť najdôležitejšiu činnosť vo svojom živote. Môže to mať za následok neochotu pracovať pri výcviku ale môže to so sebou prinášať aj zdravotné riziká. Je veľmi dôležité aby mal pes rituál aj pri kŕmení. 

 

Ak má pes celodenný prístup ku granuliam, ako ho to odnaučiť? 

Je to veľmi jednoduché. Je nutné začať krmivo ponúkať v určitom, Vami určenom čase a zaviesť mu tak rituál dôležitý pre jeho zdravie. Váš miláčik si na zmenu zvykne veľmi rýchlo.